Använd dialogrutan Tillåt kommando eller Neka kommando för att lägga till ett FTP-kommando i listan med kommandon för vilket FTP-tjänsten antingen tillåter eller nekar åtkomst.

Varning

Om den här funktionen används felaktigt kan det förhindra åtkomst till servern. Om du exempelvis nekar åtkomst till kommandona USER och PASS kan användarna inte logga in på din FTP-server.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Kommando

Anger FTP-kommandot för vilket FTP-tjänsten antingen tillåter eller nekar åtkomst.

Se även


Innehåll