Du använder dialogrutorna Lägg till bindning för plats och Redigera bindning för plats för att lägga till bindningar till en plats eller redigera en befintlig platsbindning. Din webbplats kan t.ex. utöver en HTTP-bindning vid port 80 behöva en HTTP-bindning vid port 443 för att kunna använda Secure Sockets Layer (SSL). Du öppnar dialogrutan Lägg till bindning för webbplats genom att klicka på Lägg till i dialogrutan Bindningar för webbplats.

OBS

Om du lägger till en duplicerad bindning till webbservern kan bara en webbplats med den bindningen köras i taget. Och om den duplicerade bindningen är en HTTP-bindning påverkas den ena bindningens certifikat av ändringar som görs på den andra bindningens certifikat.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Typ

Välj ett värde i listan för att ange webbplatsbindningens protokoll.

IP-adress

Välj en IP-adress i listan IP-adress eller ange en IP-adress som användarna kan ansluta till webbplatsen med.

OBS

Procenttecknet (%) inte ett giltigt tecken för IP-adresser. Om du anger en IPv6-adress med detta tecken kommer aktiveringstjänsten WAS (Windows Process Activation Service) inte att kunna starta webbplatsen eftersom bindningen är ogiltig. Länken för den lokala IPv6-adressen slutar till exempel med "%8". Om du kopierar denna adress från en ipconfig-begäran i ett kommandofönster och klistrar in den i rutan IP-adress i IIS-hanteraren måste du ta bort "%8"-delen från IP-adressen.

Om du väljer Alla ej tilldelade kommer den här webbplatsen att besvara begäranden för alla portens IP-adresser och valfritt värdnamn som du anger för denna webbplats, om inte en annan webbplats på servern har en bindning på samma port men med en specifik IP-adress.

I standardvärdet för webbplatsbindning anges t.ex. Alla ej tilldelade som IP-adress, 80 som Port och inget värdnamn. Om servern har en andra webbplats som heter Contoso med en bindning som har 172.30.189.179 som IP-adress på port 80 och inget värdnamn får Contoso ta emot alla HTTP-begäranden till port 80 på IP-adressen 172.30.189.179, medan standardwebbplatsen fortsätter att ta emot HTTP-begäranden till port 80 på alla andra IP-adresser än 172.30.189.179.

Port

Ange porten som HTTP.sys måste lyssna på efter begäranden som görs till den här platsen. Om du väljer HTTP i den nedrullningsbara listan Typ är standardporten 80. Om du väljer HTTPS i listan är standardporten 443. Om du anger en annan port än standardportarna måste klienterna ange portnummer i begäranden till servern, annars kan de inte ansluta till platsen.

Värdnamn

Här anger du ett värdnamn om du vill tilldela ett eller flera värdnamn, som även kallas domännamn, till en dator som använder en enda IP-adress. Om du anger ett värdnamn måste klienterna använda detta namn i stället för IP-adressen för att ansluta till platsen.

Om platsen är tillgänglig på Internet anger du domännamnet på samma sätt som användare skriver in det i en webbläsare, till exempel www.contoso.com. Om din webbplats har mer än ett domännamn, som www.contoso.com och contoso.com, måste du skapa en separat bindning för varje värdnamn.

Om din webbplats är tillgänglig på ett intranät behöver du inte ange ett värdnamn om användarna skriver in servernamnet i webbläsaren, t.ex. http://server_name. Om DNS-servern i din miljö är konfigurerad för att lagra andra namn för den här webbservern kan du skapa en separat bindning för varje värdnamn, så att användarna kan använda de andra namnen som lagrats på DNS-servern.

OBS

Värdnamnet som du konfigurerar för din webbplats kan se annorlunda ut i loggfilerna på grund av att HHTP.sys loggar värdnamn i punycode-krypterat format.

SSL-certifikat

Välj det certifikat du vill använda på webbplatsen för SSL. Listan SSL-certifikat visas endast om du valt HTTPS i Typ-listan.

OBS

För att lägga till eller konfigurera servercertifikat använder du funktionen Servercertifikat i IIS-hanteraren.

Visa

Öppnar dialogrutan Certifikat där du kan visa information om det certifikat som valts i listan SSL-certifikat. Knappen Visa visas endast om du väljer HTTPS i listan Typ och ett certifikat i listan SSL-certifikat.

Se även


Innehåll