Använd funktionssidan Virtuella kataloger för att hantera en lista över virtuella kataloger i ett program.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Programsökväg

Här visas det program som innehåller den virtuella katalogen.

Virtuell sökväg

Här visas den virtuella sökväg som används i en URL för att komma åt den virtuella katalogen.

Fysisk sökväg

Här visas den fysiska sökvägen till den katalog där den virtuella katalogens innehåll finns.

Identitet

Visar användarnamnet för den anpassade identiteten (om en sådan har konfigurerats) som används för att komma åt innehåll i den fysiska katalogen som har mappats till den virtuella katalogen. Om identitetsfältet lämnas tomt används direktautentisering för att komma åt innehållet.

Element i åtgärdsfönstret

Följande tabell beskriver tillgängliga åtgärder när anslutning till server finns. När du är ansluten till en plats eller ett program och väljer en virtuell katalog på sidan Virtuella kataloger är den enda tillgängliga åtgärden Bläddra.

ElementnamnBeskrivning

Lägg till virtuell katalog

Öppnar dialogrutan Lägg till virtuell katalog där du kan lägga till en virtuell katalog.

Konfigurera standardinställningar för virtuella kataloger

Öppnar dialogrutan Standardinställningar för virtuella kataloger där du kan konfigurera standardinställningar som tillämpas för alla virtuella kataloger på aktuell nivå och lägre nivåer.

Utforska

Öppnar den fysiska katalogen (i Utforskaren) som har mappats till den valda virtuella katalogen.

Redigera behörigheter

Öppnar dialogrutan Egenskaper för den fysiska katalogen som har mappats till den valda virtuella katalogen.

Ta bort

Tar bort det markerade objektet från listan på funktionssidan.

Bläddra

Öppnar den valda virtuella katalogen i en webbläsare.

Grundläggande inställningar

Öppnar dialogrutan Redigera virtuell katalog där du kan redigera inställningar som angavs när den valda virtuella katalogen skapades.

Avancerade inställningar

Öppnar dialogrutan Avancerade inställningar där du kan konfigurera avancerade inställningar för den valda virtuella katalogen.

Se även


Innehåll