Använd dialogrutorna Lägg till programpool och Redigera programpool för att skapa eller redigera programpooler. En programpool är en grupp med en eller flera URL som betjänas av en arbetsprocess eller en uppsättning arbetsprocesser. I programpoolerna bestäms gränser för de program de innehåller. Dessa gränser förhindrar att programmen i en programpool påverkar program i andra pooler.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Namn

Ange ett unikt, eget namn för din programpool. Detta namn kan du använda för att senare enkelt identifiera programpoolen och för att förenkla tilldelningen av webbprogram till programpoolen.

OBS

Du kan inte byta namn på en programpool i dialogrutan Redigera programpool. För att byta namn på en programpool, använd åtgärden Byt namn i fönstret Åtgärd på funktionssidan Programpooler.

.NET Framework-version

Välj den .NET Framework-version som ska läsas in av den här programpoolen. Om webbprogrammen du vill använda i denna programpool inte innehåller förvaltad kod väljer du alternativet Ingen förvaltad kod i listan.

En programpool kan endast läsa in en version av .NET Framework. Alla program i programpoolen måste använda samma version.

OBS

Om du väljer .NET Framework-versionen 1.1 kommer listan Pipeline-läge att inaktiveras. Vidare, om du kör IIS 7 på 64-bitars Windows och har installerat .NET Framework-versionen 1.1 visas inte värdet i listan .NET Framework-version när du lägger till eller redigerar en programpool. Detta beror på att .NET Framework-versionen 1.1 installeras i Framework-katalogen, samtidigt som IIS läser värden från Framework64-katalogen i 64-bitars Windows. Du måste ställa in attributen managedRuntimeVersion till v1.1 för programpoolen direkt i konfigurationsfilen eller genom att använda ett verktyg som t.ex. Appcmd.exe.

Pipeline-läge

Välj ett av följande värden från listan för att ange hur IIS-processer ska begära förvaltat innehåll:

  • Integrerat - IIS-processer begär förvaltat innehåll med den integrerade IIS- och ASP.NET-pipelinen för bearbetning av begäranden.

  • Klassiskt - IIS-processer begär förvaltat innehåll med de separata IIS- och ASP.NET-pipelinerna för bearbetning av begäranden. Använd endast det här läget när programmen i programpoolen inte kan köras i läget Integrerat.

Starta programpoolen omedelbart

Välj det här alternativet om du vill att programpoolen ska starta varje gång WAS-tjänsten (Windows Process Activation Service) startas. Om du inaktiverar den automatiska starten måste du starta programpoolen manuellt, annars kommer begäranden som skickas till programmen i poolen att returnera ett fel av typen: HTTP 503-Tjänsten ej tillgänglig.

Se även


Innehåll