Använd funkstionssidan Användare av IIS-hanteraren för att hantera användarkonton med behörighet att ansluta till platser och program på webbservern. Autentiseringsuppgifter för IIS-hanteraren är specifika för IIS och de känns inte igen av Windows eller några andra program på servern.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker eller välj ett värde i den nedrullningsbara listan Gruppera efter för att gruppera liknande objekt.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

Namn

Visar det användarnamn som används för att ansluta till platser eller program i IIS-hanteraren.

Status

Visar om användarkontot är aktiverat eller inaktiverat. Endast aktiverade användare kan använda IIS-hanteraren för att ansluta till platser och program som de har behörighet till.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Lägg till användare

Öppnar dialogrutan Lägg till användare där du kan lägga till ett nytt IIS-hanteraren-användarkonto.

Ändra lösenord

Öppnar dialogrutan Ändra lösenord där du kan ändra lösenordet för en IIS-hanteraren-användare.

Aktivera

Aktiverar markerad användare. Du kan endast utföra den här åtgärden när du markerar ett inaktiverat objekt i listan på funktionssidan.

Inaktivera

Inaktiverar markerad användare. Du kan endast utföra den här åtgärden när du markerar ett aktiverat objekt i listan på funktionssidan.

Ta bort

Tar bort markerat objekt från listan. Detta tar även bort behörigheter som den markerade användaren tilldelats för platser och program.

Se även


Innehåll