Du använder sidan Ange innehåll som ska spåras i guiden Lägg till regel för spårning av misslyckade begäranden för att konfigurera det innehåll du vill spåra med en spårningsregel för misslyckade begäranden.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Allt innehåll (*)

Välj detta alternativ för att spåra alla filer i en katalog.

ASP.NET (*.aspx)

Välj detta alternativ för att spåra alla .aspx-filer i en katalog.

ASP (*.asp)

Välj detta alternativ för att spåra alla .asp-filer i en katalog.

Anpassad

Välj detta alternativ och ange ett värde, t.ex. "xyz.exe" eller "*.jpg" för att spåra en misslyckad begäran för anpassat innehåll. Det här värdet får högst innehålla ett jokertecken och måste vara lokalt för den katalog där den misslyckade definitionen av begäran angetts. Båda jokermönstren *.aspx och ind* matchar t.ex. URL:en www.contoso.com/index.aspx.

Se även


Innehåll