Du kan antingen använda dialogrutan Lägg till autentiseringsregel som ger tillgång, Redigera autentiseringsregel som ger tillgång, Lägg till autentiseringsregel som nekar tillgång eller Redigera autentiseringsregel som nekar tillgång för att definiera åtkomstregler för webbinnehållet.

Viktigt!

Microsoft Windows autentiseringsregler innebär att om en användare nekats åtkomst prioriteras Neka-regeln i förhållande till alla övriga regler.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Alla användare

Välj detta alternativ för att hantera innehållsåtkomst för både anonyma och autentiserade användare.

OBS

Var noga med att placera denna regel under eventuella regler som beviljar åtkomst till innehållet. Om regeln placeras överst på regellistan kommer samtliga användare att nekas åtkomst till innehållet.

Alla anonyma användare

Välj detta alternativ för att hantera innehållsåtkomst för användare som inte har autentiserats.

OBS

Om du använder den här regeln måste alla användare ha ett giltigt grundläggande eller anpassat autentiseringsanvändarkonto och -lösenord för att kunna autentisera.

Angivna roller eller användargrupper

Välj detta alternativ för att hantera innehållsåtkomst för specifika Microsoft Windows-roller eller användargrupper.

OBS

Om du använder den här regeln måste alla medlemmar i angivna roller och grupper ha ett giltigt grundläggande eller anpassat autentiseringsanvändarkonto och -lösenord för att kunna autentisera.

Angivna användare

Välj detta alternativ för att hantera innehållsåtkomst för ett specifikt användarkonto.

OBS

Om du använder det här alternativet måste alla användare ha ett giltigt grundläggande eller anpassat autentiseringsanvändarkonto och -lösenord för att kunna autentisera.

Läsbehörighet

Anger om specificerade användare har läsbehörighet eller inte.

Skrivbehörighet

Anger om specificerade användare har skrivbehörighet eller inte.

Obs!

När du konfigurerar inställningarna för FTP-auktorisering bör du även konfigurera inställningarna för FTP-autentisering.

Se även


Innehåll