Du använder dialogrutan Skapa ett självsignerat certifikat för att skapa certifikat som används i testningsmiljöer för webbservrar och vid felsökning av tredje part-certifikat.

Sidan Servercertifikat kan du visa egenskaper för ditt självsignerade certifikat.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Ange ett namn för certifikatet.

För att skapa ett självsignerat certifikat anger du ett eget namn i rutan Namn.

OBS

De certifikat du skapar med denna funktion kommer inte från en betrodd certifikatutfärdare. Därför bör du endast använda självsignerade certifikat för att få säkrare dataöverföringar mellan din server och klienterna i testmiljöer.

Se även


Innehåll