Använd dialogrutan Avancerad SSL-policy för att anpassa de enskilda datakrypteringskraven för kontrollkanalen och datakanalen mellan FTP-servern och klienterna.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Kontrollkanal: tillåt

Anger att datakryptering tillåts för kontrollkanalen. Med det här alternativet kan klienten välja att använda SSL för kontrollkanalen eller inte.

Kontrollkanal: kräv

Anger att datakryptering krävs för kontrollkanalen. Med det här alternativet måste alla klienter använda SSL vid all aktivitet på kontrollkanalen.

Kontrollkanal: kräv endast autentiseringsuppgifter

Anger att datakryptering bara krävs för kontrollkanalen när användarautentiseringsuppgifter skickas.

OBS

Om du väljer det här alternativet måste alla klienter använda SSL för kontrollkanalen när användarautentiseringsuppgifter skickas. Klienten kan sedan välja om hon/han vill fortsätta använda SSL för kontrollkanalen eller inte.

Datakanal: tillåt

Anger att datakryptering tillåts för datakanalen. Med det här alternativet kan klienten välja att använda SSL för datakanalen eller inte.

Datakanal: kräv

Anger att datakryptering krävs för datakanalen. Med det här alternativet måste alla klienter använda SSL vid all aktivitet på datakanalen.

Datakanal: neka

Anger att datakryptering nekas för datakanalen. Det här alternativet nekar uttryckligen användningen av SSL för all aktivitet på datakanalen.

Se även


Innehåll