Du använder dialogrutan Redigera grundläggande autentisering för att ange standardsfär för grundläggande autentisering.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Standarddomän

Anger standarddomän för grundläggande autentisering.


Innehåll