Använd dialogrutan Lägg till dolt segment för att lägga till ett URL-segment i listan över URL-segment för vilka FTP-tjänsten ska neka åtkomst.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Dolt segment

Anger URL-segmentet som FTP-tjänsten nekar åtkomst till.

OBS

FTP-tjänsten visar inte dolda segment i kataloglistorna.

Se även


Innehåll