Använd dialogrutan Tillåt användare för att tillåta IIS-hanteraren-användare, Windows-användare eller personer i en Windows-grupp att ansluta till en webbplats eller ett program. Användare kan konfigurera tilldelade egenskaper för alla platser och program som du ger dem behörighet till.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Windows

Välj detta alternativ när du vill tillåta en Windows-användare eller personer i en Windows-grupp att ansluta till webbplatsen eller programmet. När du väljer detta alternativ måste Windows-kontot redan vara skapat på webbservern eller domänen som servern är ansluten till.

IIS-hanteraren

Välj det här alternativet när du vill tillåta en IIS-hanteraren-användare att ansluta till webbplatsen eller programmet. När du väljer det här alternativet måste IIS-hanteraren-användarkontot redan vara skapat på servernivå i IIS-hanteraren.

OBS

Detta alternativ aktiveras bara om du ställer in hanteringstjänsten på att acceptera anslutningar från både Windows-användare och IIS-hanteraren-användare.

Välj

Om du valde Windows-alternativet klickar du på Välj för att öppna dialogrutan Välj användare eller grupp och sök efter en Windows-användare eller en grupp.

OBS

För att inkludera Windows-grupper i sökningen klickar du på Objekttyper i dialogrutan Välj användare eller grupp, väljer Grupper och klickar sedan på OK. Om datorn dessutom är ansluten till en domän och du vill söka efter användare eller grupper på domänen klickar du på Platser, väljer en plats och klickar sedan på OK.

Om du valde alternativet IIS-hanteraren klickar du på Välj för att öppna dialogrutan Användare och väljer en eller flera IIS-hanteraren-användare.

Se även


Innehåll