Använd någon av dialogrutorna Tillåt frågesträng eller Neka frågesträng för att lägga till en frågesträng i listan över frågesträngar som modulen för filtrering av begäranden alltid antingen tillåter eller nekar åtkomst.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Frågesträng

Anger frågesträngen som tjänsten för filtrering av begäranden alltid antingen tillåter eller nekar åtkomst.

Se även


Innehåll