İstek filtreleme modülünün her zaman erişime izin vereceği veya erişimi reddedeceği sorgu dizeleri listesine bir sorgu dizesi eklemek için Sorgu Dizesine İzin Ver veya Sorgu Dizesini Reddet iletişim kutusunu kullanın.

UI Öğe Listesi

Öğe Adı Açıklama

Sorgu dizesi

İstek filtreleme hizmetinin her zaman için erişime izin vereceği ya da erişimi reddedeceği sorgu dizesini belirtir.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler