.NET yetkilendirme kuralları için özellik eklemek veya düzenlemek için Yetki İzni Verme Kuralı Ekle, Yetki İzni Verme Kuralını Düzenle, Yetki İzni Reddetme Kuralı Ekle ve Yetki İzni Reddetme Kuralını Düzenle iletişim kutularını kullanın.

Daha fazla bilgi için bkz. .NET Yetkilendirme Kuralları Sayfası.

UI Öğe Listesi

Öğe Adı Açıklama

Tüm kullanıcılar

Hem anonim, hem kimliği doğrulanmış kullanıcıların içeriğe erişimini yönetmek için bu seçeneği kullanın.

Not

Bu kuralı, içeriğe erişim izni veren tüm kuralların altına yerleştirdiğinizden emin olun. Bu kural kurallar listesinin en üstünde olursa, tüm kullanıcıların içeriğe erişimi reddedilir.

Tüm anonim kullanıcılar

Kimliği doğrulanmayan kullanıcıların içeriğe erişimini yönetmek için bu seçeneği kullanın.

Not

Bu kuralı kullanırsanız, tüm kullanıcıların kimlik doğrulayabilmek için geçerli kullanıcı hesabına ve parolasına sahip olmaları gerekir.

Belirtilen roller veya kullanıcı grupları

Belirli rollerin veya kullanıcı gruplarının içeriğe erişimini yönetmek için bu seçeneği kullanın.

Not

Bu kuralı kullanırsanız, belirtilen rollerin ve grupların tüm üyelerinin kimlik doğrulayabilmek için geçerli bir Temel veya Özel kimlik doğrulama kullanıcı hesabına ve parolasına sahip olmaları gerekir.

Belirtilen kullanıcılar

Belirli bir kullanıcı hesabının içeriğe erişimini yönetmek için bu seçeneği kullanın.

Not

Bu seçeneği kullanırsanız, tüm kullanıcıların kimlik doğrulayabilmek için geçerli bir Temel veya Özel kimlik doğrulama kullanıcı hesabına ve parolasına sahip olmaları gerekir.

Bu kuralı belirli fiillere uygula

Yetkilendirme kuralını GET veya POST gibi belirli fiillere uygulamak için bu seçeneği belirleyin.


İçindekiler