Çıkış önbelleği ayarlarını ve sunulan içeriğin önbelleğe alınmasını denetleyen kuralları yapılandırmak için Çıkış Önbelleği özellik sayfasını kullanın.

Benzer öğeleri gruplandırmak için özellik sayfası sütun başlıklarından birini tıklatarak veya Grupla aşağı açılan listesinden bir değer seçerek listeyi sıralayabilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Uzantı

Önbelleğe alma kuralının uygulandığı dosya adı uzantısını görüntüler.

Kullanıcı Modu İlkesi

Kuraldaki kullanıcı modu önbelleğe alma davranışını görüntüler.

  • Değişene kadar önbelleğe al: IIS bir dosya veya yapılandırma değişiklik bildirimi alıncaya kadar içerik önbelleğe alınır.

  • Önbelleğe alma zaman aralığı: Bir dosya veya yapılandırma değişiklik bildirimi, süre dolmadan önce önbelleği temizlemedikçe, içerik belirli bir süre boyunca önbelleğe alınır.

  • Önbelleğe almayı tamamen önle: Kullanıcı modu önbelleğe alma devre dışı bırakılır.

  • Önbelleğe alma: Kullanıcı modu önbelleğe alma yapılandırılmaz.

Çekirdek Modu İlkesi

Kuraldaki çekirdek modu önbelleğe alma davranışını görüntüler:

  • Değişene kadar önbelleğe al: IIS bir dosya veya yapılandırma değişiklik bildirimi alıncaya kadar içerik önbelleğe alınır.

  • Önbelleğe alma zaman aralığı: Bir dosya veya yapılandırma değişiklik bildirimi, süre dolmadan önce önbelleği temizlemedikçe, içerik belirli bir süre boyunca önbelleğe alınır.

  • Önbelleğe almayı tamamen önle: Çekirdek modu önbelleğe alma devre dışı bırakılır.

  • Önbelleğe alma: Çekirdek modu önbelleğe alma yapılandırılmaz.

Girdi Türü

Öğenin yerel mi yoksa devralınmış mı olduğunu görüntüler. Yerel öğeler, geçerli yapılandırma dosyasından okunur, devralınan öğeler ise bir ana yapılandırma dosyasından okunur.

Eylemler Bölmesi Öğesi

Öğe AdıAçıklama

Ekle

Yeni bir önbelleğe alma kuralı ekleyebileceğiniz Önbelleğe Alma Kuralı Ekle iletişim kutusunu açar.

Düzenle

Seçilen önbelleğe alma kuralını düzenleyebileceğiniz Önbelleğe Alma Kuralı Düzenle iletişim kutusunu açar.

Kaldır

Seçili önbelleğe alma kuralını kaldırır.

Özellik Ayarlarını Düzenle

Çıkış önbelleği özelliğinin tamamına uygulanan ayarları yapılandırabileceğiniz Çıkış Önbelleği Ayarlarını Düzenle iletişim kutusunu açar.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler