Özel HTTP hata iletilerini yönetmek için Hata Sayfaları özellik sayfasını kullanın.

Benzer öğeleri gruplandırmak için özellik sayfası sütun başlıklarından birini tıklatarak veya Grupla aşağı açılan listesinden bir değer seçerek listeyi sıralayabilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Durum Kodu

Hata sayfasının uygulandığı HTTP durum kodunu görüntüler.

Yol

Dosya yol türünü seçerseniz özel hata sayfasının yolunu, URL Yürütme veya Yeniden Yönlendirme yol türünü kullanırsanız, özel hata sayfasının URL'sini görüntüler.

Tür

Hata sayfasının yol türünü (dosya, URL yürütme veya URL yeniden yönlendirme) görüntüler.

Girdi Türü

Öğenin yerel mi yoksa devralınmış mı olduğunu görüntüler. Yerel öğeler, geçerli yapılandırma dosyasından okunur, devralınan öğeler ise bir ana yapılandırma dosyasından okunur.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Ekle

HTTP hataları listesine bir özel hata ekleyebileceğiniz Özel Hata Sayfası Ekle iletişim kutusunu açar.

Düzenle

Seçilen özel hatayı düzenleyebileceğiniz Özel Hata Sayfası Düzenle iletişim kutusunu açar.

Durum Kodunu Değiştir

Hata sayfasının uygulandığı durum kodunu değiştirebilmeniz için seçili liste öğesinin Durum Kodu alanını etkinleştirir.

Kaldır

Seçili öğeyi özellik sayfasındaki listeden kaldırır.

Özellik Ayarlarını Düzenle

Hata Sayfaları özelliğinin tamamına uygulanan ayarları yapılandırabileceğiniz Hata Sayfası Ayarlarını Düzenle iletişim kutusunu açar.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler