Web sunucusundaki uygulama havuzlarında çalışmakta olan çalışan işlemlerin listesini yönetmek için Çalışan İşlemler özellik sayfasını kullanın. Özellik sayfası sütun başlıklarından birini tıklatarak listeyi sıralayın.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Uygulama Havuzu Adı

Uygulama havuzunun adını görüntüler. Web bahçelerinde ve başka bir çalışan işlemin başlatılmasıyla aynı zamanda kapatılan bir çalışan işleminizin olduğu durumlarda, bu uygulama havuzunda çalışmakta olan farklı çalışan işlemlere karşılık gelmesi için kılavuzda aynı uygulama havuzu birden çok kez listelenebilir.

İşlem Kimliği

Bu çalışan işlem için çalışan işlem kimliğini görüntüler.

Durum

İşlemin durumunu (örneğin başlatılıyor, çalışıyor veya durduruluyor) görüntüler.

% CPU

Verilerin son güncelleştirilmesinden bu yana çalışan işlemin CPU'yu kullandığı sürenin yüzdesini görüntüler. Bu, Windows Görev Yöneticisi'ndeki CPU Kullanımı'na karşılık gelir.

Özel Bayt (KB)

Çalışan işlem tarafından kaydedilen geçerli bellek boyutunu görüntüler. Bu bellek başka işlemlerle paylaşılamaz. Bu, Windows Görev Yöneticisi'ndeki Sanal Bellek Boyutu'na karşılık gelir.

Sanal Baytlar (KB)

Çalışan işlemin geçerli sanal adres alanının boyutunu görüntüler.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Geçerli İstekleri Görüntüle

Seçili uygulama havuzunda işlenmekte olan istekleri görüntüleyebileceğiniz İstekler özellik sayfasını açar.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler