Bruk funksjonssiden Arbeidsprosesser til å administrere en liste over arbeidsprosesser som kjører i applikasjonsutvalg på en webserver. Sorter listen ved å klikke på kolonneoverskriftene på funksjonssiden.

Elementliste for grensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Navn på applikasjonsutvalg

Viser navnet på applikasjonsutvalget. I Web Garden, eller hvis du har en arbeidsprosess som slås av samtidig som en annen arbeidsprosess starter, kan det samme applikasjonsutvalget være oppført flere ganger i listen for å ta høyde for ulike arbeidsprosesser som kjører i det applikasjonsutvalget.

Prosess-ID

Viser arbeidsprosessidentifikatoren for den arbeidsprosessen.

Status

Viser statusen til en prosess, for eksempel starter, kjører eller stopper.

CPU %

Viser prosentandelen av tid som arbeidsprosessen har brukt CPU, siden dataen sist ble oppdatert. Dette tilsvarer CPU-bruk i Windows Oppgavebehandling.

Private byte (kB)

Viser gjeldende minnestørrelse brukt av en arbeidsprosess. Dette minnet kan ikke deles med andre prosesser. Dette tilsvarer Størrelse på virtuelt minne i Windows Oppgavebehandling.

Virtuelle byte (kB)

Viser gjeldende størrelse på den virtuelle adresseplassen for en arbeidsprosess.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Vis gjeldende forespørsler

Åpner funksjonssiden Forespørsler, der du kan vise forespørslene som i øyeblikket behandles i det valgte applikasjonsutvalget.

Se også


Innholdsfortegnelse