Bruk dialogboksen Rediger profilinnstillinger til å definere standardgrensesnittet mellom medlemstjenesten ASP.NET og medlemskapsdatakildene.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

ElementnavnBeskrivelse

Standardleverandør

Brukes til å definere standardgrensesnittet mellom medlemstjenestene ASP-NET og medlemskapsdatakildene.

Obs!  

Standardkonfigurasjonen for datamaskiner for ASP.NET inneholder en standard SqlProfileProvider-forekomst som heter AspNetSqlProfileProvider, og som kobler til SQL Server på den lokale datamaskinen. Som standard bruker profilfunksjonen i ASP.NET denne forekomsten av leverandøren. Du kan også velge en annen standardleverandør. Hvis du vil ha mer informasjon om ASP.NET-profilleverandører, kan du se ASP.NET-profilleverandører (siden kan være på engelsk).

Se også


Innholdsfortegnelse