Bruk funksjonssiden IIS Manager-brukere til å behandle brukerkontoer som kan brukes til å koble til områder eller applikasjoner på webserveren. IIS Manager-legitimasjon er spesifikk for IIS, og den gjenkjennes ikke av Windows eller andre applikasjoner på serveren.

Sorter listen ved å klikke på én av kolonneoverskriftene på funksjonssiden, eller velg en verdi fra rullegardinlisten Grupper etter for å gruppere lignende elementer.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

Elementnavn Beskrivelse

Navn

Viser brukernavnet som brukes til å koble til områder eller applikasjoner i IIS Manager.

Status

Viser om brukerkontoen er aktivert eller deaktivert. Bare aktiverte brukere kan bruke IIS Manager til å koble til områdene og applikasjonene som de har blitt gitt tillatelse for.

Elementer i handlingsruten

Elementnavn Beskrivelse

Legg til bruker

Åpner dialogboksen Legg til bruker, der du kan legge til en IIS Manager-brukerkonto.

Endre passord

Åpner dialogboksen Endre passord, der du kan endre passordet for en IIS Manager-bruker.

Aktiver

Aktiverer den valgte brukeren. Denne handlingen er tilgjengelig bare når et deaktivert element er valgt fra listen på funksjonssiden.

Deaktiver

Deaktiverer den valgte brukeren. Denne handlingen er tilgjengelig bare når et aktivert element er valgt fra listen på funksjonssiden.

Fjern

Fjerner det valgte elementet fra listen. Dette fjerner også alle tillatelser som ble gitt til den valgte brukeren på områder og i applikasjoner.

Se også


Innholdsfortegnelse