Bruk dialogboksen Rediger innstillinger for .NET-roller til å angi standardleverandøren for medlemskapsroller.

Elementliste for brukergrensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Standardleverandør

Angir standardleverandøren for .NET-roller. IIS 7 inkluderer følgende leverandører:

  • AspNetSqlRoleProvider – lagrer rolleinformasjon i en SQL-serverdatabase.

  • AspNetWindowsTokenRoleProvider - bruker rolleinformasjon basert på Windows-domenekontoer. Windows-leverandøren er bare nyttig hvis applikasjonen kjøres i et nettverk der alle brukerne har domenekontoer.

Se også


Innholdsfortegnelse