Bruk funksjonssiden Logging til å konfigurere hvordan IIS logger forespørsler til webserveren og når nye loggfiler opprettes.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Én loggfil per

Angir om webserveren lagrer én loggfil for hele serveren eller én loggfil for hvert område på serveren.

Når du velger Område, er innstillingene du angir på Logging-siden på servernivået, standardverdier for alle områder på serveren. Deretter kan du åpne Logging-siden på områdenivået for å konfigurere bestemte innstillinger for et område.

Format

Angir formatet for loggfilen som opprettes når en forespørsel logges.

Når du konfigurerer webserveren til å ha én loggfil, kan du velge ett av følgende formater for loggfilen:

VerdiBeskrivelse

Binær

Konfigurerer IIS til å bruke det binære loggingsformatet. Når du bruker dette formatet, oppretter IIS én loggfil for alle områder på webserveren. Hvert område skriver logginformasjon om antall forespørselstreff som binære, uformaterte data til denne loggfilen. Denne typen logging bevarer verdifullt minne og verdifulle CPU-ressurser, og derfor brukes den i et ISP-miljø, der webservere kan være vert for mange områder, eller på et nettverk med mye trafikk.

Obs!  

Hvis du vil trekke ut data fra dette loggfilformatet, må du bruke et verktøy, for eksempel LogParser 2.2.

W3C

Konfigurerer IIS til å bruke W3C-loggfilformatet til å logge informasjon om alle områder på serveren. Dette formatet håndteres av HTTP.sys, og det er et egendefinerbart ASCII-tekstbasert format, som betyr at du angir feltene som logges. Angi feltene som logges i dialogboksen Felt for W3C-logging ved å klikke Velg feltLogging-siden. Felt atskilles med mellomrom, og tiden registreres i UTC (Coordinated Universal Time).

Når du konfigurerer webserveren til å ha én loggfil per område, kan du velge ett av følgende formater for loggfilen:

VerdiBeskrivelse

IIS

Konfigurerer IIS til å bruke Microsoft IIS-loggfilformatet til å logge informasjon om et område. Dette formatet håndteres av HTTP.sys, og det er et fast ASCII-tekstbasert format, som betyr at du ikke kan egendefinere feltene som logges. Felt atskilles med kommategn, og tiden registreres som lokaltid.

Listen nedenfor inneholder feltene som logges når du bruker IIS-loggfilformatet:

 • Client IP address

 • User name

 • Date

 • Time

 • Service and instance

 • Server name

 • Server IP address

 • Time taken

 • Client bytes sent

 • Server bytes sent

 • Service status code (Verdien 200 angir at forespørselen ble fullført.)

 • Windows status code (Verdien 0 angir at forespørselen ble fullført.)

 • Request type

 • Target of operation

 • Parameters (parameterne som sendes til et skript.)

Ikke alle felt inneholder data. Når et felt ikke inneholder data, vises det en bindestrek (-) som plassholder. Når et felt inneholder et tegn som ikke kan skrives ut, erstatter HTTP.sys tegnet med et plusstegn (+) for å bevare loggfilformatet.

NCSA

Konfigurerer IIS til å bruke NCSA-loggfilformatet (National Center for Supercomputing Applications) til å logge informasjon om et område. Dette formatet håndteres av HTTP.sys, og det er et fast ASCII-tekstbasert format, som betyr at du ikke kan egendefinere feltene som logges. Felt atskilles med mellomrom, og tiden registreres som lokaltid med UTC-forskyvningen (Coordinated Universal Time).

Listen nedenfor inneholder feltene som logges når du bruker NCSA-loggfilformatet:

 • Remote host address

 • Remote log name (Denne verdien er alltid en bindestrek.)

 • User name

 • Date, time, and UTC offset

 • Request and protocol version

 • Service status code (Verdien 200 angir at forespørselen ble fullført.)

 • Bytes sent

Ikke alle felt inneholder data. Når et felt ikke inneholder data, vises det en bindestrek (-) som plassholder. Når et felt inneholder et tegn som ikke kan skrives ut, erstatter HTTP.sys tegnet med et plusstegn (+) for å bevare loggfilformatet.

W3C

Bruk det utvidede W3C-loggfilformatet til å logge informasjon om et område. Dette formatet håndteres av HTTP.sys, og det er et egendefinerbart ASCII-tekstbasert format, som betyr at du angir feltene som logges. Angi feltene som logges i dialogboksen Felt for W3C-logging ved å klikke Velg feltLogging-siden. Felt atskilles med mellomrom, og tiden registreres i UTC (Coordinated Universal Time).

Egendefinert

Konfigurerer IIS til å bruke et egendefinert format for en egendefinert loggingsmodul. Når du velger dette alternativet, blir Logging-siden deaktivert fordi egendefinert logging ikke kan konfigureres i IIS Manager.

Velg felt

Åpner dialogboksen Felt for W3C-logging, der du kan velge hvilke felt du vil logge. Denne knappen er tilgjengelig bare når W3C-loggfilformatet er valgt.

Mappe

Angir den fysiske banen der loggfilen eller loggfilene lagres. Standardverdien er %SystemDrive%\inetpub\logs\LogFiles.

Koding

Angir hvordan loggfilen eller loggfilene kodes: UTF-8 eller ANSI.

Velg UTF-8 når du vil aktivere tegn med både én og flere byte i én streng. Denne kodingen gir deg muligheten til å lese tekstbaserte logger, for eksempel utvidet W3C, IIS og NCSA-formater (National Center for Supercomputing Applications) på et annet språk enn engelsk. Hvis webserveren betjener URL-adresser på et annet språk enn det som støttes av serverens standardkodeside, bør du i tillegg aktivere UTF-8-koding for logginnhold.

Som standard forsøker IIS å betjene URL-adresser på andre kodesider enn på serverens standardkodeside. Av hensyn til sikkerheten bør du aktivere UTF-8-formatet for å redusere virkningen av et angrep, noe som kan føre til at URL-adresser med UTF-8-kodeformatet ikke oversettes riktig til standardkodesiden.

Plan

Konfigurerer IIS til å opprette nye loggfiler basert på én av følgende verdier:

 • Hver time: en ny loggfil opprettes hver time.

 • Daglig: en ny loggfil opprettes hver dag.

 • Ukentlig: en ny loggfil opprettes hver uke.

 • Månedlig: en ny loggfil opprettes hver måned.

Maksimal filstørrelse (i byte)

Konfigurerer IIS til å opprette en ny loggfil når filen når en gitt størrelse (i byte).

Minste filstørrelse er 1048576 byte. Hvis dette attributtet settes til en verdi som er lavere enn 1048576, antas standardverdien automatisk til å være 1048576 byte.

Ikke opprett nye loggfiler

Konfigurerer IIS til ikke å opprette nye loggfiler. Dette betyr at det finnes én loggfil som fortsetter å øke i størrelse etter hvert som informasjon logges.

Bruk lokaltid for å navngi fil og starte ny logg

Angir at navngivning av loggfil og tid for å starte ny loggfil bruker klokkeslettet for den lokale serveren. Når dette alternativet ikke er valgt, brukes UTC (Coordinated Universal Time).

Obs!  

Uavhengig av denne innstillingen bruker tidsstempler i den aktuelle loggfilen tidsformatet for loggformatet du velger i Format-listen. Loggfilformatene NCSA og W3C bruker for eksempel UTC-tidsformatet for tidsstempler.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Bruk

Lagrer endringene du har gjort på funksjonssiden.

Avbryt

Avbryter endringene du har gjort på funksjonssiden.

Deaktiver

Deaktiverer funksjonen.

Vis loggfiler

Åpner loggfilmappen.

Se også


Innholdsfortegnelse