Bruk dialogboksen Avanserte innstillinger til å endre egenskapene for følgende objekter i IIS:

  • Applikasjonsutvalg

  • Webområde

  • FTP-område

  • Webapplikasjon

  • Virtuell mappe

Dialogboksen Avanserte innstillinger er nyttig når du vil endre en bestemt egenskap eller en gruppe egenskaper for et objekt uten å bruke en redigeringsveiviser eller dialogboks, eller når en egenskap ikke vises i en veiviser eller dialogboks.

Obs!  

Hvis du vil endre standardverdien for alle applikasjonsutvalg, webområder, webapplikasjoner eller virtuelle mapper, kan du bruke den aktuelle dialogboksen Standarder for hvert av disse objektene til å gjøre dette.

Hvis du vil ha informasjon om en bestemt egenskap, merker du egenskapen i dialogboksen Avanserte innstillinger og viser informasjonen i ruten for egenskapsbeskrivelser nedenfor tabellen med egenskaper. Du kan gjøre ruten for egenskapsbeskrivelser større ved å klikke linjen mellom egenskapstabellen og ruten for egenskapsbeskrivelser og dra den oppover. Du kan også endre størrelse på hele dialogboksen Standarder slik at du kan se flere egenskaper samtidig.


Innholdsfortegnelse