Bruk dialogboksen Konfigurasjonssøk til å søke etter bestemte deler i konfigurasjonsfilene.

Elementliste for brukergrensesnitt

Elementnavn Beskrivelse

Finn del

Skriv inn banen til delen du vil søke etter i konfigurasjonsfilen. Når du skriver inn tegnene, filtreres søkeresultatene slik at bare de inndelingene som samsvarer, tas med.

Venstre rute

Viser resultatene av delsøket i hierarkivisning eller flat visning.

Høyre rute

Viser konfigurasjonsverdien fra delen du søkte etter i konfigurasjonsfilen.

Se også


Innholdsfortegnelse