Bruk veiviseren Forny et eksisterende sertifikat til å fornye et sertifikat som er i ferd med å utløpe.

Viktig!

Du kan ikke fornye et sertifikat som allerede er utløpt. Hvis du prøver å fornye et sertifikat som er utløpt, vil sertifiseringsinstansen (CA) avvise forespørselen, og det vises en feilmelding av typen "Feil ved kontroll av signatur for forespørsel eller ved signering av sertifikat. Et påkrevd sertifikat er ikke i gyldig tidsperiode ved kontroll mot gjeldende systemklokke eller tidsstempel i den signerte filen." Denne meldingen vises også i noden Mislykkede forespørsler i den utstedende sertifiseringsinstansen. Hvis sertifikatet allerede er utløpt, må du be om et nytt sertifikat i stedet for å fornye det eksisterende sertifikatet.

Elementliste for grensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Forny et eksisterende sertifikat

Velg dette alternativet for å fornye et eksisterende sertifikat fra en intern sertifiseringsinstans (CA) på domenet.

Opprette en sertifikatfornyelsesforespørsel

Velg dette alternativet for å pakke fornyelsesinformasjon for senere innsending til en sertifiseringsinstans.

Fullfør sertifikatfornyelsesforespørselen

Velg dette alternativet til å fullføre sertifikatfornyelsesforespørselen med sertifikatet du mottok fra en sertifiseringsinstans.

Se også


Innholdsfortegnelse