Kreator Odnawianie istniejącego certyfikatu umożliwia odnawianie certyfikatu, który ma wygasnąć w niedługim czasie.

Ważne

Nie można odnowić certyfikatu, który już wygasł. W przypadku próby odnowienia certyfikatu, który wygasł, urząd certyfikacji (CA) odrzuci żądanie i zostanie wyświetlony komunikat w rodzaju „Błąd podczas weryfikacji podpisu żądania lub certyfikatu podpisywania. Ważność wymaganego certyfikatu była poza jego okresem ważności podczas sprawdzania z bieżącym zegarem systemowym lub sygnaturą czasową w podpisanym pliku”. Komunikat zostanie również wyświetlony w węźle odrzuconych żądań odnośnego urzędu certyfikacji. Jeżeli certyfikat już wygasł, należy zażądać wystawienia nowego zamiast odnawiania istniejącego certyfikatu.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Odnów istniejący certyfikat

Wybierz tę opcję, aby wewnętrzny urząd certyfikacji w danej domenie odnowił istniejący certyfikat.

Utwórz żądanie odnowy certyfikatu

Wybierz tę opcję, aby spakować informacje o odnowieniu w celu ich późniejszego przesłania do urzędu certyfikacji.

Ukończ żądanie odnowy certyfikatu

Wybierz tę opcję, aby zrealizować żądanie odnowy certyfikatu przy użyciu certyfikatu otrzymanego od urzędu certyfikacji.

Zobacz też


Spis treści