Okna dialogowe Dodawanie reguły ograniczeń Zezwalaj i Dodawanie reguły ograniczeń Odmów umożliwiają definiowanie reguł, które zezwalają na dostęp lub odmawiają dostępu do zawartości określonemu adresowi IP lub zakresowi adresów IP albo domenie DNS o określonej nazwie.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Określony adres IPv4

Dodawanie reguły ograniczeń Zezwalaj – Wpisz adres IPv4 w polu Określony adres IPv4 w oknie dialogowym Dodawanie reguły ograniczeń Zezwalaj , aby zezwolić na dostęp do zawartości określonemu adresowi IPv4.

Dodawanie reguły ograniczeń Odmów – Wpisz adres IPv4 w polu Określony adres IPv4 w oknie dialogowym Dodawanie reguły ograniczeń Odmów , aby odmówić dostępu do zawartości określonemu adresowi IPv4.

Zakres adresów IPv4

Dodawanie reguły ograniczeń Zezwalaj – W polu Zakres adresów IPv4 w oknie dialogowym Dodawanie reguły ograniczeń Zezwalaj wpisz najniższą wartość zakresu adresów IPv4, który ma być używany. Tę czynność należy wykonać, jeśli zezwolenie na dostęp do zawartości ma objąć zakres adresów IPv4. Następnie wprowadź maskę podsieci.

Dodawanie reguły ograniczeń Odmów – W polu Zakres adresów IPv4 w oknie dialogowym Dodawanie reguły ograniczeń Odmów wpisz najniższą wartość zakresu adresów IPv4, który ma być używany. Tę czynność należy wykonać, jeśli odmowa dostępu do zawartości ma objąć zakres adresów IPv4. Następnie wprowadź maskę podsieci.

Maska

Dodawanie reguły ograniczeń Zezwalaj – W polu Maska w oknie dialogowym Dodawanie reguły ograniczeń Zezwalaj wpisz maskę podsieci. Tę czynność należy wykonać, jeśli zezwolenie na dostęp do zawartości ma objąć zakres adresów IPv4. Gdy usługi IIS oszacują tę maskę podsieci wraz z adresem IPv4 wprowadzonym w polu Zakres adresów IPv4, zostanie zdefiniowana górna i dolna granica przestrzeni adresowej IPv4.

Dodawanie reguły ograniczeń Odmów – W polu Maska w oknie dialogowym Dodawanie reguły ograniczeń Odmów wpisz maskę podsieci skojarzoną z zakresem adresów IPv4. Tę czynność należy wykonać, jeśli odmowa dostępu do zawartości ma objąć zakres adresów IPv4. Gdy usługi IIS ocenią tę maskę podsieci wraz z adresem IPv4 wprowadzonym w polu Zakres adresów IPv4, zostanie zdefiniowana górna i dolna granica przestrzeni adresowej IPv4.

Nazwa domeny

Dodawanie reguły ograniczeń Zezwalaj – Wpisz w pełni kwalifikowaną nazwę domeny DNS w polu Nazwa domeny w oknie dialogowym Dodawanie reguły ograniczeń Zezwalaj , aby zezwolić na dostęp do zawartości określonej domenie DNS.

Dodawanie reguły ograniczeń Odmów – Wpisz w pełni kwalifikowaną nazwę domeny DNS w polu Nazwa domeny w oknie dialogowym Dodawanie reguły ograniczeń Odmów , aby odmówić dostępu do zawartości określonej domenie DNS.

Aby zobaczyć opcję Nazwa domeny, należy najpierw włączyć ograniczenia nazw domen przy użyciu opcji Edytuj ustawienia funkcji.

Zobacz też


Spis treści