Strona kreatora Urząd certyfikacji online umożliwia zidentyfikowanie serwera urzędu certyfikacji online w domenie systemu Windows. Ponadto, aby ukończyć działanie kreatora Utwórz certyfikat domeny, należy podać serwer urzędu certyfikacji, który ma być używany, oraz ustawienie Przyjazna nazwa.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Określ urząd certyfikacji online

Wpisz ścieżkę serwera urzędu certyfikacji, który znajduje się w tej domenie systemu Windows, lub kliknij przycisk Wybierz, aby wyszukać serwer urzędu certyfikacji, który znajduje się w tej domenie.

Uwaga

Z certyfikatów domen nie należy korzystać w przypadku klientów zewnętrznych, którzy nie są członkami danej wewnętrznej domeny systemu Windows.

Przyjazna nazwa

W polu Przyjazna nazwa wpisz dowolną nazwę, której chcesz użyć dla serwera urzędu certyfikacji. Wpisanie nazwy w polu Przyjazna nazwa jest konieczne do ukończenia działania kreatora Utwórz certyfikat domeny.

Zobacz też


Spis treści