Okna dialogowe Dodawanie reguły wyjściowej pamięci podręcznej i Edytowanie reguły wyjściowej pamięci podręcznej umożliwiają określenie, w jaki sposób usługi IIS buforują zawartość odpowiadającą określonemu rozszerzeniu nazwy pliku. Można skonfigurować ustawienia dotyczące buforowania zarówno w trybie użytkownika, jak i w trybie jądra.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Rozszerzenie nazwy pliku

Określa rozszerzenie nazwy pliku (np. aspx), którego dotyczy reguła buforowania. Aby zastosować regułę do wszystkich rozszerzeń nazw plików, wpisz w polu gwiazdkę (*).

Buforowanie w trybie użytkownika

Konfiguruje regułę tak, aby zawartość była przechowywana w wyjściowej pamięci podręcznej, która działa w trybie użytkownika. Wybierz opcję w obszarze Monitorowanie pamięci podręcznej plików, aby określić sposób lub moment aktualizowania wyjściowej pamięci podręcznej pod kątem plików buforowanych z powodu działania tej reguły.

Używanie powiadomień o zmianie pliku (w obszarze opcji Buforowanie w trybie użytkownika)

Konfiguruje pliki (buforowane z powodu działania tej reguły), które mają zostać usunięte z wyjściowej pamięci podręcznej, gdy usługi IIS otrzymają powiadomienie o zmianie pliku lub konfiguracji.

Przedziały czasu (hh:mm:ss) (w obszarze opcjiBuforowanie w trybie użytkownika)

Konfiguruje pliki (buforowane z powodu działania tej reguły), które mają zostać usunięte z wyjściowej pamięci podręcznej po określonym czasie, chyba że przed jego upływem powiadomienie o zmianie pliku lub konfiguracji spowoduje wyczyszczenie pamięci podręcznej.

Wartość w odpowiednim polu określa czas przechowywania zawartości w wyjściowej pamięci podręcznej. Czas ma format hh:mm:ss (gdzie hh oznacza godziny, mm – minuty, a ss – sekundy). Czas domyślny to 30 sekund. Ustawienie zbyt małej wartości może wpłynąć na wydajność serwera, powodując częstsze aktualizowanie elementów, niż jest to konieczne.

Uwaga

Jeśli zostanie wybrane zarówno buforowanie w trybie użytkownika, jak i buforowanie w trybie jądra, oraz w każdym trybie zostanie określone korzystanie z opcji Przedziały czasu (hh:mm:ss), należy określić tę samą wartość czasu dla obu trybów. Jeśli wartości nie będą takie same, będzie używany czas określony dla buforowania w trybie jądra.

Całkowicie zapobiegaj buforowaniu

Konfiguruje pliki (pasujące do rozszerzenia nazwy pliku), które nie mają być przechowywane w wyjściowej pamięci podręcznej.

To ustawienie odpowiada ustawieniu konfiguracyjnemu DisableCache i różni się od ustawienia DontCache występującego w konfiguracji, jeśli nie zostanie wybrana opcja Buforowanie w trybie użytkownika programu Menedżer usług IIS. Ustawienie DontCache oznacza, że moduł wyjściowej pamięci podręcznej nie ustawia zasad buforowania w trybie użytkownika, ale jeśli inny moduł ustawi zasady buforowania, moduł wyjściowej pamięci podręcznej zapisze odpowiedź. Ustawienie DisableCache oznacza, że wyjściowa pamięć podręczna nie zapisze odpowiedzi nawet wówczas, gdy inny moduł spróbuje włączyć buforowanie w trybie użytkownika przez ustawienie zasad buforowania w tym trybie.

Zaawansowane

Otwiera okno dialogowe Zaawansowane ustawienia buforowania danych wyjściowych, w którym można skonfigurować regułę pamięci podręcznej w celu buforowania różnych wersji odpowiedzi na podstawie ciągów zapytania i nagłówków. Te opcje są dostępne tylko przy buforowaniu w trybie użytkownika.

Buforowanie w trybie jądra

Konfiguruje regułę tak, aby zawartość była przechowywana w pamięci podręcznej jądra, która działa w trybie jądra. Wybierz opcję w obszarze Monitorowanie pamięci podręcznej plików, aby określić sposób lub moment aktualizowania pamięci podręcznej jądra pod kątem plików buforowanych z powodu tej reguły.

Używanie powiadomień o zmianie pliku (w obszarze opcji Buforowanie w trybie jądra)

Konfiguruje pliki (buforowane z powodu działania tej reguły), które mają zostać usunięte z pamięci podręcznej jądra, gdy usługi IIS otrzymają powiadomienie o zmianie pliku lub konfiguracji.

Przedziały czasu (hh:mm:ss) (w obszarze opcji Buforowanie w trybie jądra)

Konfiguruje pliki (buforowane z powodu działania tej reguły), które mają zostać usunięte z pamięci podręcznej jądra po upływie określonego czasu.

Wartość w odpowiednim polu określa czas przechowywania zawartości w pamięci podręcznej jądra. Czas ma format hh:mm:ss (gdzie hh oznacza godziny, mm – minuty, a ss – sekundy). Czas domyślny to 30 sekund. Ustawienie zbyt małej wartości może wpłynąć na wydajność serwera, powodując częstsze aktualizowanie elementów, niż jest to konieczne.

Uwaga

Jeśli zostanie wybrane zarówno buforowanie w trybie użytkownika, jak i buforowanie w trybie jądra, oraz w każdym trybie zostanie określone korzystanie z opcji Przedziały czasu (hh:mm:ss), należy określić tę samą wartość czasu dla obu trybów. Jeśli wartości nie będą takie same, będzie używany czas określony dla buforowania w trybie jądra.

Całkowicie zapobiegaj buforowaniu (w obszarze opcji Buforowanie w trybie jądra)

Konfiguruje pliki (pasujące do rozszerzenia nazwy pliku), które nie mają być przechowywane w pamięci podręcznej jądra.

To ustawienie odpowiada ustawieniu konfiguracyjnemu DisableCache i różni się od ustawienia DontCache występującego w konfiguracji, jeśli nie zostanie wybrana opcja Buforowanie w trybie jądra programu Menedżer usług IIS. Ustawienie DontCache oznacza, że moduł wyjściowej pamięci podręcznej nie ustawia zasad buforowania w trybie jądra, ale jeśli inny moduł ustawi zasady buforowania, moduł wyjściowej pamięci podręcznej zapisze odpowiedź. Ustawienie DisableCache oznacza, że pamięć podręczna jądra nie zapisze odpowiedzi nawet wówczas, gdy inny moduł spróbuje włączyć buforowanie w trybie jądra przez ustawienie zasad buforowania w tym trybie.

Zobacz też


Spis treści