Włączenie protokołu SSL (Secure Sockets Layer) pozwala szyfrować dane przesyłane między serwerem sieci Web i klientem. Aby włączyć protokół SSL, należy uzyskać i zainstalować prawidłowy certyfikat serwera. Certyfikat serwera można uzyskać od urzędu certyfikacji, który może być urzędem certyfikacji działającym w wewnętrznej domenie systemu Windows lub zaufanym publicznym urzędem certyfikacji innej firmy. Można również utworzyć certyfikat serwera z podpisem własnym w celu rozwiązywania problemów, testowania i projektowania aplikacji. Po uzyskaniu certyfikatu serwera należy go zainstalować i powiązać protokół HTTPS z witryną sieci Web.

Uwagi

Certyfikat serwera jest niezbędny do utworzenia powiązania witryny z protokołem HTTPS lub włączenia dowolnych ustawień protokołu SSL dla witryny. Certyfikaty serwera można konfigurować wyłącznie na poziomie serwera sieci Web, natomiast powiązania witryn i ustawienia protokołu SSL można konfigurować wyłącznie na poziomie witryny, aplikacji lub katalogu fizycznego.

Dostępnych jest kilka metod uzyskiwania certyfikatu serwera. Można wygenerować certyfikat z podpisem własnym, zakupić certyfikat w jednym z zewnętrznych publicznych urzędów certyfikacji innych firm lub zażądać certyfikatu od urzędu certyfikacji w domenie wewnętrznej. Certyfikaty z podpisem własnym są najmniej bezpieczną z tych trzech możliwości i powinny być stosowane wyłącznie do testowania aplikacji korzystających z protokołu HTTPS lub rozwiązywania problemów z tymi aplikacjami.

 KrokOdwołanie
Pole wyboru

Uzyskiwanie certyfikatu serwera odpowiedniego do projektu, a następnie instalowanie certyfikatu w usługach IIS.

Konfigurowanie certyfikatów serwera

Pole wyboru

Tworzenie powiązania HTTPS dla witryny, w której będą się znajdować zaszyfrowane dane.

Dodawanie powiązania do witryny sieci Web

Pole wyboru

Konfigurowanie ustawień protokołu SSL dla witryny, aplikacji lub katalogu fizycznego.

Konfigurowanie ustawień protokołu SSL (strona może być w języku angielskim)

Zobacz też


Spis treści