Ten komunikat wskazuje, że mógł wystąpić problem z certyfikatem wystawionym dla serwera, z którym jest nawiązywane połączenie. Certyfikat może nie być zaufany lub mógł wygasnąć albo zostać odwołany. Jeśli tak rzeczywiście jest, przed próbą połączenia się z serwerem należy rozwiązać te problemy.

Ten komunikat może również zostać wyświetlony, jeśli połączenie z serwerem jest nawiązywane przy użyciu nazwy, która nie występuje w certyfikacie serwera. Taka sytuacja może sugerować złośliwe przekierowanie do serwera innego niż ten, z którym użytkownik zamierzał nawiązać połączenie. Dostępna jest opcja połączenia, ale trzeba wyświetlić certyfikat w celu ustalenia, czy należy łączyć się z serwerem.

Przyczyną wyświetlenia tego komunikatu może również być kombinacja błędów wymienionych powyżej. Jeśli tak się stanie, należy za pomocą łącza Wyświetl szczegóły zbadać szczegóły problemu i ustalić najlepszy sposób postępowania.


Spis treści