Okno dialogowe Dodawanie segmentu ukrytego umożliwia dodanie segmentu URL do listy segmentów URL, dla których usługa FTP ma odmawiać dostępu.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Segment ukryty

Określa segment URL, dla którego usługa FTP ma odmawiać dostępu.

Uwaga

Usługa FTP nie pokazuje segmentów ukrytych na listach zawartości katalogów.

Zobacz też


Spis treści