Okno dialogowe Dodawanie użytkownika umożliwia dodanie konta użytkownika do programu Menedżer usług IIS. Poświadczenia użytkownika programu Menedżer usług IIS są prawidłowe tylko w programie Menedżer usług IIS i służą do uwierzytelniania użytkownika, gdy łączy się on z witryną lub aplikacją za pomocą programu Menedżer usług IIS. Użytkownicy mogą konfigurować delegowane funkcje w dowolnych witrynach i aplikacjach, do których administrator serwera przyznał im dostęp.

Okno dialogowe Zmienianie hasła umożliwia zmianę hasła wybranego konta użytkownika programu Menedżer usług IIS.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Nazwa użytkownika

Wpisz w polu wybraną nazwę użytkownika.

Uwaga

To pole nie jest włączone podczas zmiany hasła użytkownika.

Hasło

Wpisz hasło w polu. Aby zwiększyć zabezpieczenia, należy wpisać silne hasło. Silne hasła zawierają przynajmniej sześć znaków, które stanowią kombinację wielkich i małych liter, cyfr oraz symboli.

Potwierdź hasło

Ponownie wpisz hasło wpisane w polu Hasło.

Zobacz też


Spis treści