Okna dialogowe Dodawanie wieloznacznej mapy skryptu i Edytowanie wieloznacznej mapy skryptu umożliwiają dodanie i edycję mapowania wieloznacznego. Rozszerzenie ISAPI skonfigurowane dla mapowania obsługuje każde rozszerzenie nazwy pliku i przechwytuje każde żądanie przed wysłaniem żądanej strony do zamapowanego dla niej programu obsługi.

Po kliknięciu przycisku OK w celu dodania i zapisania mapowania obsługi należy dodać plik wykonywalny do listy Ograniczenia ISAPI i CGI, aby umożliwić jego uruchamianie.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Ścieżka żądania

Wyświetla gwiazdkę (*).

Uwaga

Aby skonfigurować mapę skryptu dla konkretnego rozszerzenia nazwy pliku lub nazwy pliku z rozszerzeniem, należy użyć akcji Dodaj mapę skryptu na stronie Mapowania obsługi.

Plik wykonywalny

Wpisz ścieżkę fizycznego systemu plików do rozszerzenia ISAPI.

Umożliwia odnalezienie pliku exe lub dll w fizycznym systemie plików.

Nazwa

Wpisz opisową nazwę mapowania obsługi.

Zobacz też


Spis treści