Strona funkcji Ustawienia aplikacji umożliwia zarządzanie listą par klucz/wartość przechowywanych w pliku Web.config aplikacji. Dostęp do ustawień aplikacji można uzyskać z dowolnego jej miejsca.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji, lub grupować podobne elementy, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej Grupuj według.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Nazwa

Wyświetla nazwę zmiennej ustawień aplikacji.

Wartość

Wyświetla wartość przypisaną do zmiennej ustawień aplikacji.

Typ wpisu

Wskazuje, czy element jest lokalny, czy odziedziczony. Elementy lokalne są odczytywane z bieżącego pliku konfiguracji, a elementy odziedziczone – z nadrzędnego pliku konfiguracji.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Dodaj

Otwiera okno dialogowe Dodawanie ustawień aplikacji, w którym można dodać zmienną ustawień aplikacji i jej wartość.

Edytuj

Otwiera okno dialogowe Edytowanie ustawień aplikacji, w którym można edytować wybrane ustawienie aplikacji.

Usuń

Usuwa element wybrany z listy na stronie funkcji.

Zobacz też


Spis treści