Okno dialogowe Wybieranie urzędu certyfikacji umożliwia wybranie wewnętrznego urzędu certyfikacji, który ma być używany.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Wybierz urząd certyfikacji, którego chcesz użyć

Wyświetla listę przyjaznych nazw urzędów certyfikacji oraz w pełni kwalifikowaną nazwę domeny komputera, na którym znajduje się urząd certyfikacji. Wybierz urząd certyfikacji, którego chcesz użyć.

Zobacz też


Spis treści