Du använder dialogrutan Välj certifikatutfärdare för att välja den interna certifikatutfärdare som du vill använda.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Välj den certifikatutfärdare du vill använda

Här visas en lista över egna namn på certifikatutfärdare och FQDN (fully qualified domain name) för datorn som är värd för certifikatutfärdaren. Välj den certifikatutfärdare som du vill använda.

Se även


Innehåll