Du använder dialogrutorna Registrera ursprunglig modul och Redigera registrering av ursprunglig modul för att lägga till och redigera ursprungliga moduler som bearbetar begäranden till webbservern. IIS innehåller många ursprungliga moduler för att bearbeta delar av begäranden, som t.ex. modulen BasicAuthenticationModule som utför autentisering för användare i program som använder grundläggande autentisering.

OBS

Efter att du registrerat en ursprunglig modul i denna dialogruta måste du även lägga till den i listan Moduler på webbservern för att den ska kunna bearbeta begäranden. Detta kan du göra i dialogrutan Lägg till ursprunglig modul så snart antingen dialogrutan Lägg till ursprunglig modul eller Redigera registrering av ursprunglig modul stängts.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Namn

Ange ett eget namn på den ursprungliga modulen.

Sökväg

Ange sökvägen till den ursprungliga modulens fil i det fysiska filsystemet, t.ex. C:\Modules\MyModule.dll, eller klicka på knappen för att bläddra () för att hitta filen.

Se även


Innehåll