Du använder funktionssidan Providers för att hantera en lista över providers.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker eller välj ett värde i den nedrullningsbara listan Gruppera efter för att gruppera liknande objekt.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Funktion

Välj en funktion i listan för att visa providers för den funktionen: .NET-roller, .NET-användare och .NET-profiler.

Namn

Visar namnet på providern. Detta är ett eget namn som tilldelas providern för att det ska vara enkelt att identifiera och känna igen den.

Typ

Visar typ av kod som providern förvaltar. Alla providers implementeras i förvaltad kod.

Typ av post

Visar om objektet är lokalt eller ärvt. Lokala objekt läses från den aktuella konfigurationsfilen och ärvda objekt läses från en överordnad konfigurationsfil.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Lägg till

Öppnar dialogrutan Lägg till provider där du kan lägga till en provider för vald funktion.

Redigera

Öppnar dialogrutan Lägg till provider där du kan redigera den valda providern.

Byt namn

Aktiverar fältet Namn för vald provider så att du kan byta namn på den.

Ta bort

Tar bort det markerade objektet från listan på funktionssidan.

Anslutningssträngar

Öppnar funktionssidan Anslutningssträngar där du kan lägga till en anslutningssträng som kan användas av en provider.

Se även


Innehåll