URLScan var ett verktyg från Microsoft som gjorde att du kunde övervaka alla inkommande webbadresser och blockera vissa strängar innan de hade bearbetats. Detta gjorde att webbserveradministratörer kunde blockera vissa körbara filer, skapa dolda kataloger som inte går att nå med HTTP och upprätta begränsningar för anslutningar osv. Alla dessa funktioner har inkluderats i denna version av IIS.

Obs!

Om du använde verktyget URLScan i IIS 6.0 och har ett bibliotek med uttryck i Urlscan.ini-filen kan du flytta dessa uttryck till de nya XML-konfigurationsfilerna för IIS 7 för att fortsätta filtrera HTTP-begäranden för dessa uttryck.

Om du inte kan flytta uttrycken omedelbart kan du fortsätta att använda samma Urlscan.ini-fil. För att göra detta måste du fortsätta att använda URLScan-verktyget men installationsprogrammet för version 2.5 av UrlScan fungerar inte med Windows Server® 2008 R2. För att komma runt problemet kopierar du Urlscan.dll och Urlscan.ini till servern som kör IIS 7 och installerar sedan Urlscan.dll som ett globalt ISAPI-filter i IIS.

 StegInformation
Kryssruta

Läs om hur begärandefiltrering fungerar.

Overview of Request Filtering

Kryssruta

Konfigurera IIS 7 för att filtrera HTTP-begäranden.

Konfigurera filtrering av begäranden

Se även


Innehåll