Använd dialogrutan Anpassa providers för att lägga till eller ta bort anpassade FTP-autentiseringsproviders för din FTP-server.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Välj en eller flera registrerade providers

Visar listan över anpassade FTP-autentiseringsproviders som har registrerats på FTP-servern. Om du väljer en anpassad FTP-autentiseringsprovider ur listan aktiveras den providern för hela FTP-servern eller för en specifik FTP-plats, beroende på vilken nod som markerats i trädet IIS-hanteraren.

Detta element visas både på globala nivåer och platsnivåer.

OBS

Anpassade autentiseringsproviders kan antingen vara en förvaltad kodklass eller en ursprunglig COM-kodmodul.

Registrera

Visar dialogrutan Lägg till anpassad autentiseringsprovider. Du kan använda den här dialogrutan för att lägga till nya anpassade FTP-autentiseringsproviders på FTP-servern.

Redigera

Visar dialogrutan Redigera anpassad autentiseringsprovider. Du kan använda den här dialogrutan för att redigera inställningarna för en anpassad FTP-autentiseringsprovider som du redan har registrerat.

Detta element visas endast på global nivå.

Ta bort

Tar bort en anpassad FTP-autentiseringsprovider som du redan har registrerat.

Detta element visas endast på global nivå.

Obs!

När du konfigurerar inställningarna för FTP-autentisering bör du även konfigurera inställningarna för FTP-auktorisering.

Se även


Innehåll