Använd dialogrutan Lägg till anslutningsregeln Tillåt eller dialogrutan Lägg till anslutningsregeln Neka för att lägga till poster i listan IPv4-adressbegränsningar som tillåter eller nekar fjärranslutningar till webbservern. Du kan tillåta eller neka fjärranslutningar baserat på en specifik IPv4-adress eller ett intervall av IPv4-adresser.

OBS

Endast administratörer som använder IIS-hanteraren på den lokala datorn kan konfigurera hanteringstjänsten

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Specifik IPv4-adress

Välj detta alternativ när du vill tillåta eller neka fjärranslutningar från en specifik IPv4-adress. Efter att du valt detta alternativ skriver du in IPv4-adressen i motsvarande ruta.

IPv4-adressintervall

Välj detta alternativ när du vill tillåta eller neka fjärranslutningar från ett intervall av IPv4-adresser. Efter att du valt detta alternativ skriver du in ett intervall med IPv4-adresser i motsvarande ruta.

Nätmask

Ange en nätmask för den IPv4-adress som du specificerade i rutan IPv4-adressintervall.

Se även


Innehåll