Använd dialogrutan Lägg till filtreringsregel för att lägga till en regel med specifika parametrar i regellistan för modulen för filtrering av begäranden. Denna åtgärd gör det möjligt för modulen att neka begäranden som passar in på de kriterier som anges av regeln.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Namn

Anger namnet på filtreringsregeln som ska läggas till i listan.

Skanna URL

Markera detta alternativ för att modulen för filtrering av begäranden ska skanna en begärande-URL.

Skanna frågesträng

Markera detta alternativ för att modulen för filtrering av begäranden ska skanna en begärandefrågesträng.

Skanningshuvuden

Lägger till en användarspecifik rubrik i listan över rubriker att söka efter i begäran. Använd asterisken (*) för att lägga till en ny rad i tabellen.

Tillämpas för

Lägger till ett filnamnstillägg i listan över filnamnstillägg som denna regel för begärandefiltrering tillämpas för. Använd asterisken (*) för att lägga till en ny rad i tabellen.

Neka strängar

Lägger till en sträng i listan över strängar att söka efter i begäran. Om den angivna strängen hittas i begärande-URL, frågesträng eller rubrik nekas begäran. Använd asterisken (*) för att lägga till en ny rad i tabellen.

Se även


Innehåll