Använd Dolda segment för FTP för att definiera en lista över URL-segment för vilka FTP-tjänsten nekar åtkomst och de visas inte i kataloglistorna. Om du exempelvis vill förhindra åtkomst till Bin-katalogen i webbprogrammet kan du lägga till den som ett dolt segment för din FTP-plats. När en FTP-klient loggar in på FTP-platsen visas inte Bin-mappen i kataloglistorna. Om FTP-klienten försöker ändra i Bin-mappen returnerar FTP-tjänsten ett felmeddelande om nekad åtkomst till FTP-klienten.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Segment

Visar URL-segmentet för vilka FTP-tjänsten nekar åtkomst och det visas inte i kataloglistorna.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Lägg till dolt segment

Öppnar dialogrutan Lägg till dolt segment så att du kan lägga till ett dolt segment i listan över dolda segment.

Ta bort

Tar bort ett dolt segment från listan.

Redigera funktionsinställningar

Öppnar dialogrutan Redigera inställningar för FTP-begärandefiltrering så att du kan konfigurera allmänna egenskaper och gränser för FTP-begäranden.

Se även


Innehåll