Du använder grundläggande autentisering för att kräva att användaren ska ange ett giltigt användarnamn och ett giltigt lösenord för att få tillgång till innehållet. Alla större webbläsare stöder den här autentiseringsmetoden och den fungerar även över brandväggar och proxyservrar. Nackdelen med grundläggande autentisering är att lösenord skickas över nätverket med svag kryptering när denna metod används. Du bör endast använda grundläggande autentisering om du vet att anslutningen mellan klienten och servern är säker.

Om du använder grundläggande autentisering ska du inaktivera anonym autentisering. Den första begäran alla webbläsare skickar till en server avser anonym åtkomst till serverinnehållet. Om du inte inaktiverar anonym autentisering kan användarna anonymt få tillgång till allt innehåll i din server, inklusive begränsat innehåll.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Grundläggande autentisering

Välj att hantera grundläggande autentisering.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Aktivera

Aktiverar grundläggande autentisering.

Inaktivera

Inaktiverar grundläggande autentisering.

Redigera

Visar dialogrutan Redigera grundläggande autentisering där du kan ange standarddomän och -sfär. Du kan endast utföra den här åtgärden när du markerar Grundläggande autentisering i listan på funktionssidan.

Se även


Innehåll