Använd dialogrutan Lägg till URL för Tillåt alltid för att lägga till en URL-sekvens i listan över URL-sekvenser för vilka modulen för filtrering av begäranden alltid tillåter åtkomst.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

URL

Anger den URL som modulen för filtrering av begäranden alltid tillåter åtkomst.

Se även


Innehåll