Okno dialogowe Dodawanie zawsze dozwolonego adresu URL umożliwia dodanie sekwencji URL do listy sekwencji URL, którym moduł filtrowania żądań ma zawsze zezwalać na dostęp.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Adres URL

Określa adres URL, któremu moduł filtrowania żądań ma zawsze pozwalać na dostęp.

Zobacz też


Spis treści