Kreator Role użytkownika platformy .NET umożliwia określanie ról nowego użytkownika. Należy wybrać role użytkownika, a następnie kliknąć przycisk Zakończ. Aby edytować informacje o użytkowniku znajdujące się na poprzedniej stronie kreatora, należy kliknąć przycisk Poprzednia.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Użytkownicy

Określa nazwy użytkowników dostępne do przypisywania ról.

Role

Określa listę dostępnych ról pochodzących od domyślnego dostawcy. Jedną nazwę użytkownika można skojarzyć z wieloma rolami.

Zobacz też


Spis treści