Opcje zawarte na stronie Żądania umożliwiają wykonywanie operacji na liście żądań realizowanych aktualnie w procesie roboczym. Te informacje mogą pomóc w ustaleniu, gdzie dokładnie w witrynie lub aplikacji wystąpił problem.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji. Aby wyszukać informacje na liście, należy wpisać kryteria wyszukiwania w polu Filtr, rozwinąć listę Przejdź w celu wybrania pól, przy użyciu których ma być przeprowadzone wyszukiwanie, a następnie kliknąć przycisk Przejdź lub nacisnąć klawisz ENTER. Aby usunąć kryteria filtru, należy kliknąć pozycję Pokaż wszystkie.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Identyfikator witryny sieci Web

Wyświetla identyfikator witryny, której dotyczy określone żądanie.

Adres URL

Wyświetla żądany adres URL.

Zlecenie

Wyświetla zlecenie HTTP użyte w żądaniu.

Adres IP klienta

Pokazuje adres IP klienta, z którego wysłano żądanie.

Stan

Wyświetla bieżący stan modułu potoku, w którym znajduje się żądanie.

Nazwa modułu

Wyświetla bieżący moduł, w którym znajduje się żądanie.

Upłynęło czasu

Wyświetla dotychczasowy czas przetwarzania żądania.

Zobacz też


Spis treści